ย้ายรถตู้อนุสาวรีย์
รถตู้เขตกรุงเทพและเส้นทางต่อเนื่อง

รถตู้ตลาดสะพานใหม่ไปเดอะมอลล์งามวงศ์วาน สาย ต.13

อ่าน: 8,210 ครั้ง


สาย ต.13 สะพานใหม่ – เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
ช่วงสะพานใหม่ – เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

เส้นทาง
สะพานใหม่ – ถนนพหลโยธิน – ถนนงามวงศ์วาน – ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

Sponsor Links