ย้ายรถตู้อนุสาวรีย์
รถตู้เขตกรุงเทพและเส้นทางต่อเนื่อง

รถตู้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวไปท่าน้ำนนทบุรี สาย ต.12

อ่าน: 7,987 ครั้ง


สาย ต.12 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว – ท่าน้ำนนทบุรี
ช่วงห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว – ท่าน้ำนนทบุรี
เส้นทาง
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว – ถนนวิภาวดีรังสิต – ถนนรัชดาภิเษก – ถนนวงศ์สว่าง – ถนนพิบูลสงคราม – ถนนประชาราษฎร์ – ท่าน้ำนนทบุรี

 

สาย ต.12 รถตู้สวนจตุจักรไปท่าน้ำนนทบุรี
ช่วงสวนจตุจักร – ถนนวงศ์สว่าง – ท่าน้ำนนทบุรี
เส้นทาง
สวนจตุจักร – ถนนกำแพงเพชร2 – ถนนรัชดาภิเษก – ถนนวงศ์สว่าง – ถนนประชาราษฎร์ – ท่าน้ำนนทบุรี

Sponsor Links