ย้ายรถตู้อนุสาวรีย์
รถตู้เขตกรุงเทพและเส้นทางต่อเนื่อง

รถตู้โดยสาร ศูนย์การค้ามาบุญครอง ไป ปากเกร็ด (ทางด่วน) สาย ต.27

อ่าน: 8,627 ครั้ง


รถตู้สาย ต.27

ศูนย์การค้ามาบุญครอง – ปากเกร็ด

เส้นทาง
จาก ศูนย์การค้ามาบุญครอง – ถนนพญาไท – ถนนพระราม4 – ขึ้นทางด่วนพระราม4 – ลงด่านแจ้งวัฒนะ – ถนนแจ้งวัฒนะ – ท่าน้ำปากเกร็ด

Sponsor Links