ย้ายรถตู้อนุสาวรีย์
รถตู้เขตกรุงเทพและเส้นทางต่อเนื่อง

รถตู้โดยสาร ห้างสรรพสินค้าบางลำภู(งามงวศ์วาน) ไป สีลม (ทางด่วน) สาย ต.28

อ่าน: 6,811 ครั้ง


รถตู้ สาย ต.28

ห้างสรรพสินค้าบางลำภู(งามงวศ์วาน) – สีลม (ทางด่วน)

เส้นทาง
จาก ห้างสรรพสินค้าบางลำภู(งามงวศ์วาน) – ถนนงามงวศ์วาน – ขึ้นทางดว่นด่านงามงวศ์วาน – ลงทางด่วนด่านสีลม – สีลม

Sponsor Links