ย้ายรถตู้อนุสาวรีย์
รถตู้เขตกรุงเทพและเส้นทางต่อเนื่อง

รถตู้ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์คบางแคไปเคหะชุมชนธนบุรี สาย ต.6

อ่าน: 4,937 ครั้ง


สาย ต.6 ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์คบางแค – เคหะชุมชนธนบุรี

ช่วงห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์คบางแค – เคหะชุมชนธนบุรี

เส้นทาง

ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์คบางแค – ถนนเพชรเกษม – ถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงหมายพิเศษหมายเลข 9) – ถนนพระราม 2 – การเคหะชุมชนธนบุรี

 

Sponsor Links