ย้ายรถตู้อนุสาวรีย์
รถตู้เขตกรุงเทพและเส้นทางต่อเนื่อง

รถตู้ท่าน้ำดินแดงไปการเคหะชุมชนธนบุรี สาย ต.7

อ่าน: 4,366 ครั้ง


สาย ต.7 ท่าน้ำดินแดง – การเคหะชุมชนธนบุรี

ช่วงท่าน้ำดินแดง – การเคหะชุมชนธนบุรี

เส้นทาง

ท่าน้ำดินแดง – ถนนลาดหญ้า – ผ่านวงเวียนใหญ่ – ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน – ถนนสุขสวัสดิ์ – ถนนพระราม2 – การเคหะชุมชนธนบุรี

Sponsor Links